Aktualności

Uwaga - nowe terminy dla konkursu fotograficzno-plastycznego! Popowiedzi tematyczne!

Przedłużamy termin oddania prac konkursowych do 30 listopada 2015r. Zamieszczamy także podpowiedzi koncepcyjne dla uczestników.

 

 

Przypominamy, ze zadaniem jest praca fotograficzno-plastyczna i kilka słów opisu, dlaczego kojarzy się ona nam ze zmianami klimatu. Wbrew pozorom jest to bardzo prosty i wdzięczny temat!

Praktycznie wszystko na czym spocznie wzrok artysty może stanowić inspirację dla prac konkursowych! 

Poniżej niepełny ale reprezentacyjny katalog skojarzeń dla możliwych obiektów artystycznych konkursu „W każdym wieku tworzymy klimat”.

 

Nasza cywilizacja:

Wszystkie produkty, które nas otaczają, pochodzą z przyrody i zostały wyprodukowane z większym lub mniejszym śladem węglowym. Nasze domy, samochody, ulice to efekt wzrostu cywilizacji opartej na paliwach kopalnych. Zużywamy zasoby naturalne i równie szybko produkujemy CO2. To wszystko są bezpośrednie przyczyny ocieplenia klimatu. 

Jednocześnie w otaczającym nas krajobrazie widać pewne dążenia do ograniczenia energochłonności. Wiatraki na polach, ogniwa fotowoltaiczne na domach pokazują chęć uniezależnienia się od paliw kopalnych.

Wszystkie krajobrazy miejskie można opisać nawiązując do problematyki zużycia zasobów, śladu węglowego, energochłonności. Np. nocą rozświetlone miasto i sznury samochodów pokazują skalę energochłonności naszych miejsc zamieszkania. Torebka plastikowa na wietrze obrazuje konsumpcyjny styl życia. Słońce - to wspaniałe i ciągle mało wykorzystane źródło energii a jaki wspaniały temat artystyczny.

Przyroda:

Przyroda to niesamowicie wdzięczny temat prac artystycznych. A można ją powiązać na wiele sposobów z problematyką zmian klimatu. Średnich rozmiarów drzewo w ciągu roku "wyciąga" z atmosfery 5 kg tego gazu (dla porównania jeden człowiek odpowiada za emisję średnio 5 ton dwutlenku węgla ze spalania paliw kopalnych, co odpowiada pochłanianiu przez 1000 drzew). Rośliny stanowią ważny element cyklu węglowego, który człowiek naruszył.

Zmiany klimatu będą miały wpływ na bogactwo bioróżnorodności planety. Wiele gatunków nie da rady dostosować się do zmian klimatu. Nie sfotografujemy co prawda polarnego niedźwiedzia (chociaż możemy przedstawić go inną technika) ale i w Polsce zidentyfikowano gatunki już teraz zagrożone następującymi zmianami, takie jak: rybołowa  i orlika  grubodziobego, susła perełkowanego i moręgowanego, smużkę stepową, fokę szarą, żółwia błotnego i czerwonolicego minoga strumieniowego, ważkę – łątkę ozdobną oraz motyla - strzępotka edypusa. Podobnie dużo gatunków roślin może bezpowrotnie zniknąć. Już 23 obszary Natura 2000 uznano za zagrożone w bardzo wysokim zmianami klimatycznymi ze względu na przedmiot ochrony.

Zmiany klimatu wpływają na pory roku. Być może niedługo nie będzie złotej polskiej jesieni? A zjawiska atmosferyczne powinny skojarzyć nam się z gwałtownością zmian pogody jaka wiąże się z destabilizacją zmian klimatu.

Badania pokazują nasilanie się i zwiększanie częstotliwości występowania zjawisk ekstremalnych, w tym:

  • zwiększająca się ilość dni upalnych (z temp. pow. 30°C), szczególnie w Polsce północnozachodniej,
  • zwiększająca się liczba dni bezopadowych (opad poniżej 1 mm/dobę) w Polsce wschodniej i wiążące się z nimi susze atmosferyczne,
  •  zwiększająca się liczba dni z opadami ulewnymi (powyżej 20 mm/dobę) w Polsce południowej, szczególnie w południowo-wschodniej (latem) i na wybrzeżu (jesienią), mogą to być opady nawalne połączone z gradem, podtopieniami, powodziami,
  • wzrost liczby dni z wiatrami porywistymi i silnymi (burze, nawałnice, szkwały),
  • wzrost częstotliwości występowania trąb powietrznych, szczególnie w pasie z południowego zachodu na północny wschód,
  • wzrost ilości sztormów morskich (zachodnie wybrzeże Polski) oraz wzrost poziomu morza (rejon Zatoki Gdańskiej),
  • zjawiska takie jak powodzie, podtopienia i osunięcia ziemi (powodowane nawalnym deszczem), silne wiatry (huragan, trąba powietrzna), wyładowania atmosferyczne, susze, przymrozki wiosenne, grad, okiść, intensywne opady śniegu.

Nie tylko susze, powodzie, wichury – codzienna pogoda może stanowić pretekst do przemyśleń nad nadciagającymi zmianami i sposobami adaptacji do nich.

Krajobrazy wiejskie i rolnicze to także podstawa do przemyśleń na temat zmian klimatu, które już wpływają na rolnictwo w Polsce. Nie możemy uprawiać ozimin bo nie ma wystarczającej pokrywy śnieżnej. Gdy pada, pomyślmy, że zmiana charakterystyki opadów wpłynie na produkcję roślinną. Krowy na pastwiskach powinny przywodzić na myśl źródło największych emisji metanu do atmosfery – hodowli zwierząt na mięso.

Nie zapominajmy o morzu! Pomiary mórz i oceanów potwierdzają wzrost temperatury. Wody oceanów ocieplają się i zakwaszają grożąc wyginięciem raf koralowych. Topnienie lodowców spowoduje wzrost poziomu morza.

Ludzie:

Ludzie to częsty choć pełen wyzwań obiekt prac artystycznych. Jesteśmy zarówno sprawcą zachodzących zmian w klimacie – nie można negować ich antropogennej przyczyny. Jesteśmy także ich ofiarami ale to właśnie my możemy coś zmienić. Nasza wiedza, pasja, współpraca to klucz do sukcesu. Nie zapominajmy o dzieciach – dla nich staramy się zbudować lepszy świat.

Abstrakcje

Rozmawiając z seniorami słyszeliśmy propozycje dla pokazania w kontekście zmian klimatu idei zmiany, nadziei, pasji, walki, współpracy etc.  Każda emocja lub pojęcie, które możecie powiązać z tematem konkursu może stanowić podstawę do stworzenia wspaniałej pracy

 

Podsumowując: nie chcemy abyście wymyślali nowe dla siebie tematy. Fotografujcie lub malujcie to co lubicie – zauważcie tylko, że przedmiot lub podmiot waszej pracy jest związany w ten czy inny sposób z problemami i kwestiami, jakie w rezultacie doprowadziły do obserwowanej zmiany klimatu. Teraz fotografując drzewo pomyślicie może także o jego wartości jako producenta tlenu i pochłaniacza CO2 a nie tylko o jego urodzie J Takie było założenie konkursu – pokazać doskonale znany wam świat w innej perspektywie i uświadomić powiązania o jakich na co dzień byście nie pomyśleli.

 

Zajrzyjcie na strony www.rokdlaklimatu.pl, www.naukaoklimacie.pl, www.ziemianarozdrozu.pl,

Znajdziecie więcej odniesień do otaczającego nas świata.

 

 

Na prace czekamy do 30 listopada 2015r.

Szczegóły konkursu www.rokdlaklimatu.pl/konkurs