Materiały

Akcja „Widzę wiem, działam dla klimatu”  stanowi wyraz aktywności Uniwersytetów zaangażowanych do projektu, które nie tylko będą biernie przyswajać wiedzę ale też aktywnie działać na polu edukacji ekologicznej dotyczącej przeciwdziałaniu zmianom klimatu zarówno przez cały „Rok edukacji i działań dla klimatu” jak i w kolejnych latach.

więcej