Materiały

Zasady Akcji "Widzę, Wiem i działam dla klimatu"

Akcja „Widzę wiem, działam dla klimatu”  stanowi wyraz aktywności Uniwersytetów zaangażowanych do projektu, które nie tylko będą biernie przyswajać wiedzę ale też aktywnie działać na polu edukacji ekologicznej dotyczącej przeciwdziałaniu zmianom klimatu zarówno przez cały „Rok edukacji i działań dla klimatu” jak i w kolejnych latach.

Akcja ma na celu wzmacnianie nawyków proekologicznych wśród Słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku a także wśród dzieci i młodzieży dzięki relacjom transpokoleniowym i wspólnym działaniom Słuchaczy z wnukami.

 

Na czym polega Akcja?

EkoAnimatorzy – liderzy z Uniwersytetów, świadomi konieczności edukacji na temat zmian klimatu otrzymają odpowiednie narzędzia, aby zaangażować Słuchaczy do czynnego udziału w przyswajaniu wiedzy i dzielenia się nią z rodziną i lokalną społecznością. Wspólna akcja będzie doskonałą okazją do przekazania wnuczkom wiadomości, jakie seniorzy poznali dzięki projektowi.  W ramach Projektu dostarczamy założenia merytoryczne dla aktywności Akcji i narzędzia pomagające w ich realizacji ale to EkoAnimator ostatecznie decyduje o formule wdrożenia Akcji na swoim UTW, dopasowując ją do specyficznej formy organizacyjnej i zapotrzebowania Słuchaczy. Bardzo ważnym elementem obok materiałów czysto edukacyjnych będą dla EkoAnimatora materiały promocyjne zachęcajace do udziału w Akcji.

Akcja „Widzę, wiem i działam dla klimatu” ma swoje odzwierciedlenie w składających się na nią aktywnościach, wprowadzanych i koordynowanych przez EkoAnimatorów w ciągu semestrów letniego i zimowego w roku 2015. Są nimi:

 

DZIENNICZEK DZIAŁAŃ DLA KLIMATU


Aktywność bazuje na założeniu, ze każdy może zapobiegać zmianom klimatu dzięki kilku zasadom, które łatwo wprowadzić w życie. Realizujemy je poprzez zabawę angażującą Słuchaczy do wypełniania przez określony czas (6 tygodni) Dzienniczka dla takich zasad. Słuchacze przyznają sobie punkty dla każdej czynności jaką wykonali w kategorii:

  • Oszczędzaj (np. zmniejsz ogrzewanie o 1),
  • Wyłączaj (np. nie zostawaj telewizora w trybie czuwania),
  • Odzyskuj (np. wyrzucaj posegregowane śmieci),
  • Wybierz właściwy środek transportu (np. idź pieszo lub wybierz rower zamiast samochodu),
  • inne (jak zasadź drzewo, szukaj produktów fair trade, jedz sezonowo etc.)

Dzienniczek może stać się zabawą, do której można zaangażować  dzieci i rodzinę. A może stworzyć całe konkurujące zespoły wśród słuchaczy?  Kto lepiej się sprawi – dzieci czy dorośli?

 

KONKURS WIEDZY O KLIMACIE 

Zabawa zachęca do świadomego i trwałego przyswojenia wiedzy dostarczonej w trakcie projektu – będzie to swoisty sprawdzian dla Słuchaczy. Także tu liczymy na żyłkę współzawodnictwa! Organizatorem konkursu są EkoAnimatorzy, którzy dostaną odpowiednie do jego przeprowadzenia materiały: specjalne nagrody dla 10 najlepszych słuchaczy, arkusze konkursowe i specjalne arkusze z kluczem do ich oceny oraz draft regulaminu. Uwaga – nagrody będą skierowane do dzieci, dlatego proponujemy aby także tę aktywność połączyć ze wspólną zabawą z dziećmi.

 

KONKURS FOTOGRAFICZNO – PLASTYCZNY

W 2015 roku ogłoszony zostanie wielki konkurs dla Słuchaczy wszystkich UTW w Polsce, którzy będą mogli nadsyłać prace plastyczne odnoszące się do ogólnej problematyki zmian klimatu i roli człowieka w ich ograniczaniu. EkoAnimatorzy mogą włączyć go do aktywności Akcji na swoich UTW. Najlepsze prace zostaną opublikowane w Klimatycznym Kalendarzu, którego egzemplarze zostaną rozesłane po Uniwersytetach!

 

Wsparcie dla Akcji

- EkoAnimatorzy mogą włączyć do Akcji  WYKŁADY dla klimatu – harmonogram powstanie w toku indywidualnych ustaleń z organizatorem projektu.

- Uniwersytety otrzymają  szereg materiałów o charakterze edukacyjnym ale też promocyjnym, którym mogą wesprzeć Akcję: wydawnictwo multimedialne, broszurę metodyczną, edukacyjne wobblery i ekologiczne zabawki dla dzieci. Materiały te mogą być przekazane Słuchaczom w dowolnej dla EkoAnimatora formule np. prelekcji, panelu dyskusyjnego, spotkania wykładowego, ale też w ramach aktywności opisanych powyżej.

 

Sprawozdanie Akcji

Uniwersytety są zobowiązane przedstawić  Fundacji „Ziemia i Ludzie” sprawozdanie ze wszystkich elementów Akcji - pamiętajcie o zdjęciach! Sprawozdanie jest też ważne, gdyż ciężką pracą należy się pochwalić! Wszystkie doświadczenia EkoAnimatorów  związane z realizacją Akcji w ciągu 2015 roku na UTW – relacje z poszczególnych aktywności, dobre praktyki, słabe i mocne strony, opinie Słuchaczy - zostaną podsumowane na KONFERENCJI kończącej Projekt, która odbędzie się w 2016 roku w Warszawie.

POWODZENIA!