Filmy i prezentacje wykładowe

Vicki Arroyo: Przygotujmy się na nowy klimat

Odłóżmy politykę na bok. Dane wykazują, że znaczące zmiany klimatu postępują na bieżąco. Według Vicki Arroyo nadszedł czas, by przygotować domy i miasta na nowy klimat, niosący z sobą zwiększone ryzyko powodzi, suszy i niepewności. Swoją inspirującą prelekcję ilustruje śmiałymi projektami z miast na całym świecie. To lokalne przykłady na wybieganie myślą w przyszłość.