Filmy i prezentacje wykładowe

John Doerr widzi rozwiązanie i korzyści płynące z zielonej technologii

"Nie wiem czy nam się to uda," mówi John Doerr w pełnym emocji przemówieniu dotyczącym zmian klimatycznych i inwestycji z tym związanych. Mowa została zainspirowana córką Johna, która domagała się naprawienia tego, co już zniszczyli, on i jego pokolenie.