Aktualności

Inspiracje: Biolodzy na start!

Sekcja biologiczna UTW w Słupsku zaraportowała szereg działań promujacych ochronę przyrody i klimatu, które włączyła w działania "Roku dla klimatu".

 

Dwie osoby zostały w 2014 roku przeszkolone  na powyższy temat w ramach szkolenia Fundacji w Gdańsku. Oprócz wykładu klimatycznego zrealizowanego przez naszą edukatorkę w dniu 15 czerwca sekcja biologiczna opracowała cały program szkolenia w zakresie globalnego ocieplenia klimatu.

Poniżej wybrane tematy szkolenia:

1.Elektrownie atomowe-sposób na zmniejszenie gazów cieplarnianych - inż.J.Ryszard Kurylczyk/listopad 2014/

2.Chronione siedliska przyrodnicze na szlaku Cystersów - 09.10.2014-prowadzenie Prof.dr hab.Zbigniew Sobisz

3.Rośliny chronione -przyczyny zagrożenia ich wyginięcia -22.01.2015-Prof dr hab.Zbigniew Sobisz

4.Rozpoznawanie roślin leczniczych w Ogrodzie Botanicznym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.Stosując lecznicze zioła zmniejszamy spożycie leków  otrzymywanych metodami przemysłowymi- 08.10.2015 /86 osób/-prowadzenie Prof.dr hab.Zbigniew Sobisz

5.Planowany jest w styczniu 2016wykład "Globalne ocieplenie klimatu z winy człowieka - mgr inż.Bogdan Czupajło.

Ponadto przeprowadzono Konkurs Wiedzy o Klimacie w dniu 26.10.2015. Quiz wypełniło 77 osób! 

 

Relacje z wydarzeń:

Biolodzy na start!

W dniu 08.10.2015 odbyły się warsztaty terenowe członków sekcji biologicznej pod kierunkiem Prof Zbigniewa Sobisza.Tematem warsztatów była uprawa i rozpoznawalność roślin leczniczych.Warsztay zrealizowane zostały w Ogrodzie Botanicznym Roślin Leczniczych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Słuchacze zwiedzili również Park Oliwski a także spacerowali z przewodnikiem po Gdańsku.

II Warsztaty terenowe biologów

 W dniu 22.10.2015 r. członkowie sekcji biologicznej zaliczyli, pod kierunkiem Prof. Zbigniewa Sobisza warsztaty terenowe - leśna ścieżka dydaktyczna Orzechowska Wydma. Rozpoznawano i podziwiano różne rodzaje traw. Prześliczny mikołajek nadmorski zachwycał swym urokiem. Pogoda dopisała mimo deszczowego poranka w godzinach wyjazdu.

  

 

Wykład w ramach projektu