Aktualności

Wykład w Jaśle

Pani Emilia Ślimko 23.04.2015 miała wykład na UTW Jasło na temat ,,Nasz wpływ na zmianę klimatu w kontekście rolnictwa i konsumpcji żywności".

 

 

 

 

Bogato ilustrowana wykresami i zdjęciami prezentacja, uświadomiła słuchaczom zagrożenia związane z dalszym ociepleniem klimatu naszej planety. Pokazała, że nadmiernie eksploatujemy złoża zamiast realizować ideę zrównoważonego rozwoju środowiska. Unaoczniła również wpływ przemysłu i rolnictwa na zmiany klimatu. W końcowej części wykładu dowiedzieliśmy się jak każdy z nas może przyczynić się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych zmieniając choćby przyzwyczajenia żywieniowe. Uczestnicy wykładu - słuchacze UTW, zostali obdarowani poradnikami "O ociepleniu klimatu na chłodno" przysłanym przez Fundację "Ziemia i Ludzie".

Łączę pozdrowienia Maria Karaś-Urban

 

 

Dziękujemy za relacje Pani Marii i zapraszamy do galerii zdjęć!