Aktualności

Inspiracje: aktywne rozpoczęcie projektu w Nowej Rudzie

 

Uniwersytet w Nowej Rudzie projekt "Rok dla klimatu" rozpoczął już w październiku 2014 roku. Dziękujemy za poniższe informacje i zdjęcia Pani Teresie Fereżyńskiej, EkoAnimatorce z UTW w Nowej Rudzie. Zachęcamy, aby stały się inspiracją dla pozostałych UTW! 

 

 

,,Drzewa są wspaniałe” 

to spotkanie  z okazji Święta Drzewa 10 października 2014 r. Burmistrz i Radni Miasta Nowej Rudy, przedstawiciele Koła PKE w Nowej Rudzie, dzieci i młodzież wszystkich noworudzkich szkół  oraz przedszkolaki  posadzili 150 ,,Drzew dla Klimatu '. Podczas podziwiania  rezultatów naszej pracy wyjaśnialiśmy sobie nawzajem - dlaczego drzewa są wspaniałe? Było to spotkanie rozpoczynające  nasz udział w projekcie ,,Rok dla Klimatu”.

 

Spotkanie w ,,Dolince J Wittiga”

W Dolince znajduje się Dom Muzeum prof. Josepha Wittiga, w którym spotyka się młodzież należąca do szkolnych ekoklubów lub kół przyrodniczych. 25 października grupa studentów NUTW przedstawiła młodzieży wykład na temat zmian klimatycznych na Ziemi zakończony ankietą ,,Co wiem o klimacie ? ” .Piękna pogoda sprzyjała badaniom stanu powietrza przy pomocy skali porostowej i skali zdrowotności drzew. Uzgodniliśmy też zasady dalszej współpracy dotyczącej wspólnych działań dla klimatu.

 

 

,,Drzewa są wspaniałe” - zdjęcia

    

  

     

   

 

Spotkanie w ,,Dolince J Wittiga” - zdjęcia

 

 

 

 

 

TERESA FEREŻYŃSKA