Aktualności

Inspiracje: spotkanie integracyjne w Wysokim Mazowieckim

01.2016r. na zaproszenie EkoAnimatorów, do kawiarni Miejskiego Ośrodka Kultury na spotkanie ze studentami Uniwersytetu Trzeciego Wieku przybyła młodzież kl. I ”c” z Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Wysokiem Mazowieckiem, z wychowawcą Panią mgr Katarzyną Bartłomiejczuk.

 

Spotkanie było kontynuacją działań wynikających z realizacji projektu „ROK DLA KLIMATU” . Głównym celem spotkania  był Konkurs wiedzy o klimacie. Dużą niespodziankę sprawili  studentom uczniowie kl.III - Marlena Kaczyńska  i Bartłomiej Nowak, którzy pod kierunkiem Pani mgr Małgorzaty Kapitan przygotowali prezentację i filmik pt. Globalne ocieplenie klimatu. Spotkanie  rozpoczęło się prezentacją. Z wielką uwagą  i zainteresowaniem obejrzeliśmy również film. Przygotowany materiał wzbogacił i utrwalił naszą wiedzę.

Następnie M. Kaczanowicz, EkoAnimator zapoznała zebranych ze sposobem udzielania odpowiedzi na pytania. Do konkursu przystąpiło 57 osób : 34 studentów UTW i 23 uczniów. Sześcioosobowa komisja konkursowa, w skład, której  weszli: uczniowie, wychowawca, studenci i EkoAnimator ,dokonała oceny  quizu. Poziom wiedzy uczestników konkursu był wysoki.  Konkurs wygrała młodzież, udzielając najszybciej prawidłowych odpowiedzi. Komisja przyznała nagrody najlepszym uczestnikom ; 5 studentom i 10 uczniom. Nagrody w postaci żarówek LED i Kalendarzy wręczyła M. Kaczanowicz, prezes UTW, EkoAnimator .

W dalszej części spotkania zostały ogłoszone  wyniki Akcji ”Widzę, wiem i działam dla klimatu”, na  podstawie analizy „ Dzienniczków działań dla klimatu”. W zabawie wzięło udział 30 studentów, niektórzy z wnukami. Działania miały na celu : zmianę  dotychczasowych nawyków  i   zastosowanie działań sprzyjających  ochronie  środowiska  naturalnego a tym samym ograniczających zmiany klimatu.

Uzyskana przez uczestników  suma punktów po sześciu tygodniach  była imponująca. Wynosiła od 202 do 1167p. Najwięcej punktów studenci uzyskali za posadzenie drzew. Trzy osoby z największą ilością zdobytych punktów otrzymały dyplomy.

I miejsce za 1167p  zdobył – Ryszard Jończak

II miejsce za 1128p  zdobyła – Krystyna Wódz

III miejsce za 1070 p zdobyła – Marianna Jarząbek

Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze. Uczestnicy przy tradycyjnej „herbatce” dyskutowali na temat  nieuchronnych zmian klimatu, oraz o konieczności kontynuowania podjętych działań. Gimnazjaliści zgłosili chęć sadzeniu lasu ze studentami również w bieżącym roku.

Swoją obecność na spotkaniu ze studentami udokumentowali w kronice UTW.

Dziękujemy za relację Pani Mariannie Kaczanowicz, EkoAnimator z UTW w Wysokim Mazowieckim