Aktualności

Inspiracje: Członkowie KUTW biorą udział w projekcie "Drugie życie śmieci"

 

Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi w Bydgoszczy prowadzi projekt edukacyjny „Drugie życie śmieci”. W 2  spotkaniach wzięło udział ponad 40 seniorów z KUTW.

 

- Projekt obejmuje przeprowadzenie  cyklu zajęć edukacyjnych w formie teoretycznej. Wykłady są przygotowane i przeprowadzone przez dydaktyków do spraw edukacji ekologicznej  ze Stowarzyszenia Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Ekologicznej. Poza tym przeprowadziliśmy warsztaty prowadzone przez dydaktyków do spraw edukacji ekologicznej mówi Marek Błaszek .

- Gospodarze przygotowali na nasze przyjście wiele atrakcji. Każdy uczestnik spotkania otrzymał ekologiczny worek z tematycznymi gadżetami. W czasie wykładu poczęstowano na kawą. Na zakończenie wypadu do CEE w Myślęcinku zostaliśmy poczęstowani kiełbaskami pieczonymi w ognisku. Wszyscy uczestnicy wycieczki wrócili do domu z tego jesiennego spaceru bardzo zadowoleni - dzieli się swoimi przemyśleniami Andrzej Zasada

 - Celem projektu jest poprawienie świadomości ekologicznej społeczeństwa. Nasz akcja adresowana jest w szczególności do seniorów . Osoby starsze uczulamy na dostrzeganie zmian, zarówno tych pozytywnych jak i negatywnych. Zwracamy uwagę na zmiany zachodzące w otaczającym nas środowisku spowodowane działalnością człowieka. Wskazujemy kierunki ekologicznego zagospodarowywania odpadów. Utrwalamy również nawyki „Mądrych zakupów”dodaje Olechna Wojtecka, szefowa Centrum Edukacji Ekologicznej.

- W czasie naszej wyprawy do Centrum Edukacji Ekologicznej w Myślęcinku dowiedzieliśmy się co zyskujemy dzięki segregacji odpadów organicznych. Po drodze do Centrum zapoznaliśmy się z nowościami LPKiW. Na wykładzie zaś poznaliśmy sposoby unieszkodliwiana domowych odpadów, które nie podlegają segregacjimówi  Basia Kochańska.